• Nieuws

Nu ook GTL en BTL bij De Wit Aggregaten

De Wit Aggregaten levert nu ook milieuvriendelijke GTL-diesel. GTL staat voor Gas-To-Liquids, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. Het omzetten van gas in vloeibare brandstof is een complex chemisch proces, dat vanaf de jaren 70 steeds verder geoptimaliseerd is. GTL is nagenoeg vrij van zwavel en aromaten, is helder als water en vrijwel reukloos. Het is niet toxisch, goed biologisch afbreekbaar en heeft goede koude-vloei-eigenschappen.

Ondanks dat GTL minder additieven bevat kan het zonder aanpassingen en extra investeringen in bestaande dieselmotoren gebruikt worden. Ten opzichte van conventionele diesel uit aardolie verbrandt GTL veel schoner. Hierdoor wordt de uitstoot van met name fijnstof (roetdeeltjes), stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (SOx) sterk verminderd en kan het bijdragen aan minder motorgeluid.
GTL helpt de ingeademde lucht te verbeteren van mensen die zich in de omgeving van een draaiend aggregaat bevinden. Het draagt bij aan een betere lokale luchtkwaliteit van steden of woongebieden en het kunnen voldoen aan de lokale milieuvoorschriften. Omdat de overheid in accijnsheffing helaas (nog) geen onderscheid maakt tussen GTL en conventionele diesel is GTL op dit moment nog ca. 20 eurocent duurder.

BTL-brandstof (Biomass to Liquid (BTL/HVO) is een synthetische brandstof die wordt gemaakt uit biomassa. Hierdoor wordt het bij de productie van biodiesel mogelijk om 89% tot 100% CO2-uitstoot te besparen. Om deze brandstof te verkrijgen uit biomassa wordt de biomassa eerst vergast, daarna wordt door synthese het gas omgezet naar vloeistof. Vandaar de naam BTL (Biomass To Liquid) of HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). BTL is in verschillende blends van 10% tot 100% verkrijgbaar.