Algemene voorwaarden van verhuur


Algemene regels verhuur

 • De dag- en weekendtarieven voor randapparatuur bedragen resp. 60% en 75% van de weekprijs.
 • Voor offshore bedrijf en gebruik in gebieden binnen de afstand van 5 kilometer van zoutwatergebieden geldt een toeslag van 10 % op alle tarieven.
 • Prijzen voor totaalverzorging van evenementen, installatie, afwijkende vermogens, spanningen, frequenties en/of overige specificaties zijn op aanvraag.
 • Alle huurprijzen zijn exclusief transport, brandstof en BTW en in euro’s.
 • Transport, brandstof en extra draaiuren worden op basis van nacalculatie vastgesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Extra kortingen worden alleen gegeven, indien deze voorafgaande aan de huurperiode schriftelijk zijn vastgelegd door de verhuurder.
 • Levering en verhuur geschieden uitsluitend volgens onze verhuur- en leveringsvoorwaarden. De Wit Aggregaten wijst alle andersluidende voorwaarden op voorhand af.
 • Betaling dient netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

Aflevering en gebruik

 • Gebruikers van het gehuurde materieel dienen zich voor gebruik in kennis te stellen van de meegeleverde plaatsings-, aansluit-, bedienings-, en onderhoudsinstructies.
 • Het dagelijkse en periodieke onderhoud (500 draaiuren) komen voor rekening van de huurder. Het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door de huurder, het periodieke onderhoud door De Wit Aggregaten.
 • Dieselaggregaten mogen alleen bijgevuld worden met brandstof zonder natuurlijke biodiesel (dus geen B7). Alleen B0 of chemische diesel, zoals GTL, BTL of HVO is toegestaan.
 • Alle risico’s betreffende het gehuurde materieel, zoals diefstal, verduistering, vandalisme, molest, beschadiging en andere van buitenaf komende onheilen, alsmede ondeskundig gebruik liggen tijdens de huurperiode bij de huurder. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn dientengevolge voor rekening van de huurder.
 • De huurder is verplicht te melden aan De Wit Aggregaten wanneer de urenstand bereikt is waarop een servicebeurt uitgevoerd dient te worden en haar medewerkers toegang te verlenen tot de locatie waar het gehuurde materieel zich bevindt.
 • De huurder is verplicht de gehuurde aggregaten voor diefstal, brand en algehele beschadiging en/of verlies te verzekeren via De Wit Aggregaten.
 • Zowel de inwendige tank (in het generatorset), als de externe tank worden vol aangeleverd
 • Wij houden ons het recht voor modellen, prijzen, uitvoeringen, specificaties, voorwaarden en al hetgeen omschreven zonder bericht vooraf en zonder opgaaf van redenen te wijzigen.
 • Van bovenstaande bepalingen kan alleen worden afgeweken, indien dit door de verhuurder schriftelijk wordt vastgelegd met vermelding van ingangsdatum.

 

Onze gedeponeerde verhuurvoorwaarden vindt u door hier te klikken