Alles over Stage 5 aggregaten

Stage V generatoren

De laatste jaren zijn er op het gebied van aggregaten continu ontwikkelingen gaande omtrent schonere motoren, emissie-eisen en Europese wetgeving. Volgens de laatste eisen moeten nieuw gebouwde generatoren voldoen aan de ‘Stage V’ vereisten. Huidige mobiele generatoren mogen nog worden ingezet, maar in lage-emissiezones worden motoren die niet voldoen aan Stage V niet toegestaan. Bij De Wit Aggregaten innoveren we continu om u in uw (veranderende) behoeften te kunnen blijven voorzien.

 

Stage V eisen

Vanaf 2019 gelden de normen voor stage V motoren voor motoren onder de 56 kW en boven de 130 kW. Vanaf 2020 geldt dit ook voor motoren van 56 tot 130 kW. De eisen waar dieselmotoren aan moesten voldoen werd zo geleidelijk opgevoerd. Aangezien deze normen nu een standaard vereiste zijn, wordt er van de fabrikanten van motoren verwacht dat ze overschakelen naar een volledige naleving van Stage V. De Wit Aggregaten produceert vanaf 2021 alleen nog maar aggregaten met Stage V motoren.

 

Wat is Stage V?

De Europese wetgeving heeft dus strengere eisen gesteld voor de uitstoot van fijnstof (PM) en heeft ook een limietwaarde opgesteld voor deeltjesaantallen (PN). Daarnaast gelden er strikte limieten en reducties voor stikstof (NOx) en koolstofdioxide (CO2).

Aan de meeste Stage V motoren wordt standaard een roetfilter toegevoegd om zo de roetuitstoot te verminderen. De roetfilters vangen de roetdeeltjes op en verbranden deze volledig, waardoor de roetuitstoot tot 99,9% kan worden verminderd. In principe is een roetfilter zelfreinigend, mits het aggregaat voldoende wordt belast. Wanneer het aggregaat niet voldoende belast wordt, komt het niet voldoende op temperatuur, met mogelijk een verstopt roetfilter tot gevolg. Dit is te verhelpen door het roetfilter te laten regenereren. Dit betekent dat de motor even zwaar te belast wordt (deze wordt dan erg warm gedraaid), waardoor het roetfilter weer schoon wordt gebrand.

 

AdBlue-brandstof

Om aan de Stage V norm van een maximale NOx-uitstoot te kunnen voldoen, wordt de NOx-uitstoot van het aggregaat na behandeld met AdBlue. AdBlue is een vloeistof bestaande uit gedemineraliseerd water en ureum. Door de uitlaatgassen hiermee te injecteren, wordt een groot deel van de stikstofoxiden omgezet in zuivere stikstof en waterdamp, twee onschuldige stoffen die van nature aanwezig zijn in onze lucht. Deze toevoeging aan het aggregaat zorgt er logischerwijs voor dat naast brandstof ook met enig regelmaat AdBlue moet worden bijgetankt. Gebeurt dit niet en raakt de AdBlue-tank leeg, dan valt het aggregaat stil. Dit is door de richtlijnen verplicht gesteld, om te voorkomen dat men al dan niet bewust doorwerkt zonder de NOx-uitstoot te reduceren tot onder de vastgestelde norm. AdBlue vormt een bijkomende uitdaging voor het ontwikkelen van motoren. Aangezien de vloeistof corrosief is, is het van groot belang om de juiste materialen te selecteren en de benodigde hoeveelheid per situatie goed te kunnen bepalen.

Bij De Wit Aggregaten innoveren we continu om u in uw behoeften te kunnen voorzien. Wij kunnen niet alleen voorzien in de schoonste Stage V generatoren, ook kunnen wij op vele andere manieren uw uitstoot verminderen. Zo kunt u kiezen voor 100% HVO of batterijen voor energieopslag. Ook voor technisch advies staan wij voor u klaar voor de optimale installatie met de laagste uitstoot.

Op zoek naar een aggregaat? Bekijk occasions of ons aanbod voor het huren van een aggregaat.