• Uw specialist in aggregaten

  Productie, verkoop en verhuur van aggregaten

 • Uw specialist in aggregaten

  Productie, verkoop en verhuur van aggregaten

 • uw specialist in aggregaten

  Productie, verkoop en verhuur van aggregaten

Privacy verklaring De Wit Aggregaten

Om ervoor te zorgen dat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, verwerken wij persoonsgegevens van u. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

Onze contactgegevens
Ons adres is Wilgenweg 1 3421 TV Oudewater. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 0348-561471 of stuur een e-mail naar info@dewitaggregaten.nl. Op onze website www.dewitaggregaten.nl kunt u verdere informatie vinden over ons bedrijf.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken
Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie van u:

 • NAW-gegevens: Voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • Andere gegevens die voor verhuur en levering van producten en overige dienstverlening nodig zijn;
 • Bankrekeningnummer;
 • Btw-identificatienummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en verwerken deze gegevens om de overeenkomst met u uit te voeren en hierover zo nodig contact met u te kunnen opnemen. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook voor de volgende doelen:

 • Verzenden van e-mails en/of brieven.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Uitnodigen voor bezoeken.
 • Wij analyseren uw klikgedrag naar onze websites, om zo het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Wij analyseren uw gedrag op onze website, bezoeken van pagina’s, het downloaden van documenten en het invullen van formulieren, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben.

Links
Onze websites kunnen links naar de websites van derden hebben. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van onze partners of andere partijen, tenzij wij hen inschakelen om de overeenkomst met u uit te voeren.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens minimaal bewaren voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken die wij niet in huis hebben. Met die derden sluiten wij een overeenkomst die inhoudt dat zij de privacywetgeving naleven.

Cookies
Op onze websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u een van onze websites bezoekt. Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit.
De cookies worden gebruikt om onze websites beter te laten functioneren en het gebruik van onze websites te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van het bezoek, welke pagina’s bezocht zijn en eventuele foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.
Bij een eerste bezoek aan onze websites hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan. U kunt zich afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen de browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Welke rechten heeft u?
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken.
 • Het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek bij ons indienen.
 • Het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen (het recht om vergeten te worden).
 • Het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt ons vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken.
 • Het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde: als u bijvoorbeeld wilt overstappen op een andere dienstverlener, dan kunt u ons vragen uw gegevens aan die nieuwe dienstverlener te verstrekken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Als u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zullen wij zo snel mogelijk en in elk geval binnen vier weken aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laten wij u dat binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek bij ons indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat wij de overeenkomst niet (meer) kunnen uitvoeren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons bedrijf aangegaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het e-mailadres leo@dewitaggregaten.nl.

Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.